Aktuality

Kontrolóri preveria vysoké školy, projekt ESO aj odkanalizovanie obcí

Najvyšší kontrolný úrad SR na rok 2017 naplánoval 30 kontrolných akcií v rámci 332 kontrolovaných subjektov. Vzhľadom na zámer pokračovať v realizácii projektu „Hodnota za peniaze“ bude niesť až polovica vybraných kontrol prvky výkonnostnej kontroly. Úrad medzi ťažiskové témy zaradil kontrolu efektívnosti a účinnosti programu ESO či hospodárenie vysokých škôl s verejnými zdrojmi. Kontrolóri zároveň preveria, ako sa napĺňajú strategické ciele projektu informatizácie spoločnosti a uzavrú jednu z najrozsiahlejších prierezových kontrol v oblasti fungovania slovenského zdravotníctva od vzniku NKÚ SR v roku 1993.

Viac v tlačovej správe.

Zdielať: