Aktuality

K. Mitrík: Povinnosťou NKÚ je uskutočňovať kontroly v najvyššej kvalite (TASR)

Správa vydaná agentúrou TASR.

Bratislava 5. apríla 2018 – Povinnosťou Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) je uskutočňovať kontroly v najvyššej kvalite a poskytovať občanom správy, ktoré podporujú transparentnosť, zodpovednosť a dôveru pri konaní vo verejnom záujme. Na štvrtkovej národnej konferencii v Bratislave, ktorá sa uskutočnila v rámci 25. výročia vzniku NKÚ, to zdôraznil jeho predseda Karol Mitrík.

NKÚ by chcel v budúcnosti napredovať svojimi ambíciami v profesionalizácii. "Kontrolórska profesia sa nepochybne bude meniť a len tí, ktorí sa budú ďalej rozvíjať a inovovať, budú úspešní a my chceme k nim patriť," dodal Mitrík.

Cieľom úradu je pritom vytváranie stále väčšej pridanej spoločenskej hodnoty s poukazovaním na nedostatky v riadení využívania verejných zdrojov. Výstupy úradu by sa podľa Mitríka mali čoraz viac približovať potrebám verejnosti. "My chceme hovoriť a hovoríme o hodnote pre občana, pretože celý verejný sektor by mal pracovať práve v prospech občana a žiadna ľudská činnosť, ktorá má byť cieľavedomá, sa nemôže zaobísť bez kontroly," podotkol predseda NKÚ.

Podľa štátneho tajomníka Ministerstva financií (MF) SR Radka Kuruca prešlo Slovensko za 25 rokov významnými zmenami v oblasti kontroly. Ovplyvnil ju napríklad vstup Slovenska do Európskej únie (EÚ). "Zatiaľ čo pred naším vstupom do EÚ bola kontrola zameraná prevažne represívne, po vstupe sa aj vďaka prijatiu zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite posilnila zložka preventívna," priblížil s tým, že za posledné roky vníma aj ideový posun v rámci NKÚ. "Kontrolóri NKÚ sa nepozerajú už len na to, či sú procesy v súlade so zákonom, ale čoraz viac sa zameriavajú aj na výsledky a efektívnosť použitia verejných financií," uviedol Kuruc.

Spolupráca medzi NKÚ a rezortom financií je podľa Kuruca veľmi dobrá aj napriek tomu, že často sú kontroly aj na MF veľmi prísne. "Nie vždy súhlasíme s výsledkami kontroly, ale, samozrejme, treba to akceptovať," poznamenal. Ako dodal, intenzívnejšia spolupráca prišla so vznikom projektu Hodnota za peniaze, kde rezort financií sleduje efektívne používanie zdrojov v priebehu jednotlivých projektov a NKÚ kontroluje ich využitie následne po skončení projektov.

Zdielať: