Aktuality

Daňové licencie mohli priniesť do rozpočtu viac financií

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky ukončil kontrolu na Finančnom riaditeľstve Slovenskej republiky, ktorá bola zameraná na postup správcu dane pri výbere daňových licencií od právnických osôb. Cieľom kontrolórov bolo preveriť, či riaditeľstvo využilo všetky možnosti na zabezpečenie výberu dane z príjmov právnickej osoby do štátneho rozpočtu za zdaňovacie obdobie 2014 a 2015. Kontrola poukázala na to, že vytvorený systém výberu daňových licencií mohol čiastočne prispieť k väčšiemu poriadku v oblasti daňovej politiky štátu. Na druhej strane správca dane nevykonal dostatočné kroky na to, aby vyzval daňové subjekty na podanie daňového priznania so zámerom vymáhať nezaplatenú daň. Ak by totiž výber dane realizoval dôsledne, mohol byť príjem vyšší.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe.

Zdielať: