Aktuality

Čerpanie eurofondov je rizikové, a preto je dlhodobo v pozornosti slovenských kontrolórov

Bratislava 14. marca 2018 - Kontrolóri Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky sa intenzívne venujú otázkam, ktoré súvisia s využívaním nielen prostriedkov zo štátneho rozpočtu, ale tiež financií tečúcich na Slovensko z Európskej únie. Aj preto úrad každý rok vykonáva kontroly tematicky zamerané na nastavenie procesov zo strany riadiacich a sprostredkovateľských orgánov pri vyhlasovaní jednotlivých výziev, hodnotení projektov a fungovaní vnútorných kontrolných mechanizmov dotknutých inštitúcií. V ostatnej dobe boli zo strany najvyššej kontrolnej inštitúcie identifikované najvážnejšie pochybenia v Pôdohospodárskej platobnej agentúre a Výskumnej agentúre. V oboch prípadoch kontrolný úrad poskytol zistenia orgánom činným v trestnom konaní. Na druhej strane ako príklady dobrej praxe pri využívaní európskej finančnej pomoci môžu slúžiť riadiace orgány ministerstva životného prostredia či rezortu práce.

O záveroch kontrol týkajúcich sa čerpania európskych fondov informoval dnes (14. marca 2018) na pracovnom stretnutí predseda NKÚ SR Karol Mitrík nového vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ladislava Mika.

Viac v tlačovej správe (pdf, 117 kB).

 

Zdielať: