Aktuality

Bývalý predseda štátneho kontrolného úradu Maďarska na NKÚ SR

Bývalý predseda štátneho kontrolného úradu Maďarska na NKÚ SR

Prof. Árpád Kovács, bývalý predseda Štátneho kontrolného úradu Maďarska navštívil 31. mája 2010 Najvyšší kontrolný úrad SR. Návšteva sa uskutočnila na pozvanie predsedu NKÚ SR Jána Jasovského, ktorý prof. Árpáda Kovácsa aj privítal. Po ich spoločnom stretnutí prezentoval bývalý predseda Štátneho kontrolného úradu Maďarska zamestnancom NKÚ SR skúseností zamerané na nové prvky v oblasti boja proti korupcii. V prednáške na túto tému veľmi pútavo a odborne hovoril o ponímaní, rizikách a dopadoch korupcie na spoločnosť, o protikorupčnej politike, ako aj o rizikových oblastiach ohrozených korupciou.

Zdielať: