Aktuality

Bieloruskí kontrolóri sa na pôde NKÚ SR zaujímali o využívanie výkonnostných kontrol

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky v týchto dňoch hostí predstaviteľov Výboru štátnej kontroly Bieloruskej republiky, ktorí prejavili záujem získať poznatky o fungovaní najvyššej slovenskej kontrolnej inštitúcie na úrovni nastavovania výkonnostných kontrol, pri ktorých je snahou NKÚ SR merať a vyhodnocovať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť nakladania s finančnými prostriedkami najmä v súvislosti s veľkými investičnými projektmi. Zahraniční hostia sa intenzívne zaujímali aj o otázku kontroly zameranej na verejné obstarávanie, nielen na proces jeho nastavenia, ale aj na zmeny vysúťažených podmienok cez dodatky v zmluvách.

Viac informácií v tlačovej správe.

Zdielať: