Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Slovenský pozemkový fond
Sídlo:
Bratislava-Staré Mesto, Búdková 36
IČO:
17335345
Právna forma:
Fondy
Verzia 5.7.0

Tento register má len informatívny charakter.