Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Sídlo:
Bratislava-Ružinov, Letisko M. R. Štefánika -
IČO:
35884916
Právna forma:
Akciová spoločnosť
Verzia 5.7.0

Tento register má len informatívny charakter.