Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Záchranná zdravotná služba Bratislava
Sídlo:
Bratislava-Petržalka, Antolská 11
IČO:
17336210
Právna forma:
Príspevková organizácia
Verzia 5.7.0

Tento register má len informatívny charakter.