Detail kontrolovateľného subjektu

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti osubjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Stavebné bytové družstvo občanov
Sídlo:
Lipová 3, 94301 Štúrovo
IČO:
18047432
Právna forma:
Družstvo

Kontroly

KA-016/2016/1060

Kontrola poskytovania finančných prostriedkov na podporu bývania - zatepľovanie bytových domov.
Číslo kontrolnej akcie
KA-016/2016/1060
Účel
Preveriť dodržiavanie podmienok poskytovania a použitia verejných prostriedkov poskytnutých na zatep
Začiatok kontroly
04.10.2016
Koniec kontroly
23.11.2016
Stav kontroly
Ukončená
Späť