Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti osubjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Slovenský zväz hádzanej Trnavská cesta 37, 83104 Bratislava-Nové Mesto 30774772
Mesto Zvolen Námestie slobody 22, 96061 Zvolen 00320439
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi Šumperská 1, 97101 Prievidza 37916289
Obec Jakubov Jakubov 191, 90063 Jakubov 00304816
Obec Jasov Jasov 217, 04423 Jasov 00324264
Slovenský zápasnícky zväz Junácka 6, 83280 Bratislava-Nové Mesto 31791981
Univerzitná nemocnica Bratislava Pažítková 4, 82102 Bratislava-Ružinov 31813861
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin Novomeského 4, 03601 Martin 37905490
Obec Most pri Bratislave Bratislavská 96, 90046 Most pri Bratislave 00304964
Obec Nižná Nová doba 506, 02743 Nižná 00314684
Národné športové centrum Trnavská 39, 83104 Bratislava-Nové Mesto 30853923
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica Nám. L.Svobodu 1, 97517 Banská Bystrica 00165549
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Nábrežie Jána Pavla II. 439/16, 05801 Poprad 37937758
Mesto Stropkov Hlavná 38/2, 09101 Stropkov 00331007
Obec Oravská Polhora Oravská Polhora 454, 02947 Oravská Polhora 00314749
Slovenská plavecká federácia Junácka 6, 83280 Bratislava-Nové Mesto 36068764
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Rastislavova 43, 04190 Košice-Juh 00606707
Agentúra na podporu výskumu a vývoja Mýtna 23, 81107 Bratislava-Staré Mesto 30797764
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava Jána Bottu 4, 91701 Trnava 37847562
Mesto Svidník Sovietskych hrdinov 200/33, 08901 Svidník 00331023
Tento register má len informatívny charakter.