Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti osubjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Domov sociálnych služieb Kovarce Kovarce -, 95615 Kovarce 00356891
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Hlboká cesta 2, 83336 Bratislava-Staré Mesto 00699021
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov Hollého 14, 08181 Prešov 00610577
Obvodný úrad Nitra Štefánikova tr. 69, 94901 Nitra 42114926
Mesto Rimavská Sobota Svätoplukova 9, 97901 Rimavská Sobota 00319031
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota Čerenčianska 18, 97901 Rimavská Sobota 37949608
Obec Chynorany Cintorínska 45/1, 95633 Chynorany 00310506
"Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice Družstevnícka 22, 93480 Levice 42119383
Obec Mojmírovce Námestie sv. Ladislava 931/7, 95115 Mojmírovce 00308269
Obvodný úrad Nové Zámky Podzámska 25, 94001 Nové Zámky 42114934
Fakultná nemocnica Trenčín Legionárska 28, 91171 Trenčín 00610470
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava Šafárikova 112, 04808 Rožňava 35556919
Obec Soblahov Soblahov 366, 91338 Soblahov 00311987
Obec Cabaj - Čápor Cabaj - Čápor 0, 95117 Cabaj-Čápor 00307785
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Námestie Slobody 6, 81005 Bratislava-Staré Mesto 30416094
Fakultná nemocnica Trnava A. Žarnova 11, 91775 Trnava 00610381
Národný inšpektorát práce Masarykova 10, 04001 Košice-Staré Mesto 00166405
Obec Sološnica Sološnica 527, 90637 Sološnica 00310026
Mesto Spišské Vlachy SNP 34, 05361 Spišské Vlachy 00329657
IUVENTA Karloveská 64, 84258 Bratislava-Karlova Ves 00157660
Tento register má len informatívny charakter.