Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti osubjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Obvodný úrad Banská Bystrica Námestie Ľ. Štúra 1, 97405 Banská Bystrica 45016381
Obec Jakubany Jakubany 555, 06512 Jakubany 00329924
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Bytča 31924701
Obec Hrochoť Námestie Andreja Sládkoviča 343/1, 97637 Hrochoť 00313475
Mesto Giraltovce Dukelská 75, 08701 Giraltovce 00321982
Obvodný úrad Brezno Nám. M.R.Štefánika 40, 97701 Brezno 45016399
Obec Moravany nad Váhom Kostolecká 175/4, 92221 Moravany nad Váhom 00312789
Obec Kriváň Kriváň 441, 96204 Kriváň 00320048
Obec Bystré Bystré 98, 09434 Bystré 00332275
Obvodný úrad Ružomberok Dončova 11, 03401 Ružomberok 42059941
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Jána Švermu 43, 97405 Banská Bystrica 30810787
Obec Brestovany J. Nižňanského 6, 91927 Brestovany 00312312
Obec Veľké Úľany Hlavná 578, 92522 Veľké Úľany 00306282
Mesto Poprad Nábrežie Jána Pavla II 2802/3, 05801 Poprad 00326470
Obvodný úrad Žilina J. Kráľa 4, 01040 Žilina 42059950
Obec Voderady Voderady 262, 91942 Voderady 00313181
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Župné nám. 13, 81311 Bratislava-Staré Mesto 00166073
Obec Zlaté Klasy Poštová 550, 93039 Zlaté Klasy 00305839
Obec Komjatice Nádražná 97/344, 94106 Komjatice 00308994
UNIPA spol. s r.o. Košovská 1, 97101 Prievidza 31579183
Tento register má len informatívny charakter.