Aktuality

Späť

Študentov vysokých škôl ubúda, financovanie obnovy internátov je výrazne poddimenzované

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky uskutočnil kontrolu zameranú na financovanie a hospodárenie verejných vysokých škôl, zároveň zhodnocoval stav a nakladanie s nehnuteľným majetkom, s osobitným zreteľom na ubytovacie zariadenia v období rokov 2012 až 2016. Kontrolóri spomedzi dvadsiatky VVŠ, ktoré sú financované najmä z prostriedkov štátneho rozpočtu, vybrali 11 z nich. Tento počet predstavuje 55 % zo všetkých VVŠ, ktoré v roku 2016 poskytovali vysokoškolské vzdelávanie. Vybraná vzorka patrí medzi najvýznamnejšie verejné školy na Slovensku (počtom študentov, zamestnancov a hodnotou majetku).

Viac v tlačovej správe.

Podrobnosti v záverečnej správe.Naposledy zmenené: Mon Nov 06 08:36:30 CET 2017
Dátum vytvorenia: Fri Jun 30 11:01:46 CEST 2017