Aktuality

Stanovisko NKÚ SR k Návrhu štátneho rozpočtu SR na rok 2015

Stanovisko NKÚ SR k Návrhu štátneho rozpočtu SR na rok 2015

Dňa 04.12.2014 Národná rada Slovenskej republiky schválila vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2015 s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi a zobrala na vedomie Stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky k vládnemu návrhu zákona o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 2015 predložené podľa § 5 ods. 1 zákona č. 39/1993 Z. z o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Zdielať: