Aktuality

Späť

Rokovanie Podvýboru INTOSAI 13. a 14. júna

Rokovanie Podvýboru INTOSAI 13. a 14. júna

Dvojdňové rokovanie členov z 11 krajín podvýboru svetovej organizácie INTOSAI, začalo dnes na pôde Najvyššieho kontrolného úradu NKÚ SR.

Predsedníctvo NKÚ SR v podvýbore na podporu najlepších postupov a zabezpečenia kvality prostredníctvom dobrovoľných Peer Review jednohlasne schválilo 63. zasadnutie Správnej rady INTOSAI, ktoré sa konalo v novembri 2012 v Číne. Ide o budovanie kapacít a podporu osvedčených postupov a zaručenia kvality prostredníctvom realizácie dobrovoľných Peer Review ako formy externého hodnotenia najvyšších kontrolných inštitúcií. Projekty Peer Review hrajú kľúčovú úlohu pri tvorbe rozhodnutí, ako zlepšiť vlastné činnosti, metodiku a výkonnosť a celkovú odbornú úroveň najvyšších kontrolných inštitúcií (NKI).

Rokovanie Podvýboru INTOSAI 13. a 14. júna

Na stretnutí v Bratislave sa zúčastnia predstavitelia NKI Maroka v pozícii predsedu Výboru INTOSAI pre budovanie kapacít, ako aj zástupcov z NKI Bangladéša v pozícii podpredsedu podvýboru, predstaviteľov z NKI Rakúska, ktorí sú zároveň zástupcami Generálneho tajomníka INTOSAI, zástupcovia NKI Estónska, Európskeho dvora audítorov, Nemecka a Poľska, z Maďarska a Švédska, ako aj stáli partneri z IDI a OECD. Pozvanie prijal tiež viceprezident Švajčiarskeho federálneho kontrolného úradu.