Aktuality

Potenciál akademického prostredia na Slovensku je obrovský a je potrebné ho využívať

Bratislava 7. februára 2023 - Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR sa snaží zadefinovať ďalšiu spoluprácu s univerzitami a vysokými školami na Slovensku. Užšie partnerstvo dnes spečatili podpisom memoranda predseda NKÚ SR Ľubomír Andrassy a rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave (EUBA) Ferdinand Daňo. 

„Chceme využiť obrovský potenciál akademickej obce, vrátane EUBA, v prospech takej inštitúcie, akou je NKÚ, a to predovšetkým v oblasti vzdelávania. Kto iný ako partneri z akademickej obce by mal poskytovať najaktuálnejšie vedomosti,“ zdôraznil Ľ Andrassy, ktorý verí, že „po vzore NKÚ budú potenciál slovenskej akademickej obce využívať aj ďalšie ústredné orgány štátnej správy“. 

Rektor F. Daňo zdôraznil, že si veľmi váži ponúknutú možnosť spolupráce. „Sú oblasti, kde si budeme navzájom vedieť pomôcť a obohatiť sa,“ zdôraznil. Memorandum predpokladá spoluprácu okrem vzdelávania, aj v oblasti výskumu, pri odborných konzultáciách, prednáškach či diplomových prácach.

Predseda NKÚ Ľubomír Andrassy podpísal memorandum s rektorom Ekonomickej univerzity v Bratislave Ferdinandom Daňom

Predseda NKÚ Ľubomír Andrassy podpísal memorandum s rektorom Ekonomickej univerzity v Bratislave Ferdinandom Daňom

Predseda NKÚ Ľubomír Andrassy podpísal memorandum s rektorom Ekonomickej univerzity v Bratislave Ferdinandom Daňom

Zdielať: