Aktuality

Poslanci Výboru EP diskutovali o kontrole

Poslanci Výboru EP diskutovali o kontrole

Najvyšší kontrolný úrad SR navštívila v pondelok 15.júla 2013 delegácia poslancov Výboru pre rozpočtovú kontrolu Európskeho parlamentu vedená Jensom Geierom.  V nej boli prítomní poslanci Európskeho parlamentu za Nemecko, Slovenskú republiku a Českú republiku a zástupcovia z Európskej komisie, Európskeho dvora audítorov, Stáleho zastúpenia SR pri EÚ, Zastúpenia Európskej komisie v Slovenskej republike a Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu.

Rokovanie v NKÚ SR sa uskutočnilo v rámci návštevy Slovenskej republiky, ktorej predmetom je zistenie stavu vo vyraďovaní a nakladaní s finančnými prostriedkami EÚ a ďalších donorov Medzinárodného podporného fondu na odstavenie jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach. Pred návštevou NKÚ SR absolvovali poslanci sériu rokovaní v Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti a.s. a na Ministerstve hospodárstva SR.

Poslanci Výboru EP diskutovali o kontrole

Delegáciu prijal na úrade v mene predsedu NKÚ SR generálny riaditeľ sekcie stratégie Peter Tábory. V prezentácii informoval poslancov o pôsobnosti a činnosti NKÚ SR. V následnej diskusii poslanci prejavili záujem o informácie týkajúce sa nielen našich skúseností z kontroly v uvedenej oblasti, ale zaujímali sa aj o oblasť štrukturálnych fondov a posudzovania chybovosti, Operačný program Doprava a súvisiace poznatky, skúsenosti z kontroly fondov EÚ.

Delegácia na druhý deň pokračovala v návšteve Slovenska rokovaniami s výbormi NR SR a Ministerstvom financií SR.

Zdielať: