Aktuality

Oblasť zdravotníctva bude pod drobnohľadom európskych kontrolórov

Bratislava 21. júna 2019 – Kontrolóri zo Slovenska a Bieloruska sa zamerajú na kvalitu zdravotníctva a fungovanie zdravotníckych zariadení. V nasledujúcich rokoch vykonajú spoločné kontroly. Dohodli sa na tom predsedovia národných kontrolných inštitúcií K. Mitrík a L. Anfimov na včerajšom spoločnom rokovaní v Minsku. 

Fungovanie zdravotníckych zariadení, modernizácia nemocníc, ale aj kvalita služieb poskytovaných pacientom bude v nadchádzajúcich rokoch pod drobnohľadom kontrolórov. Spoločné kontroly vychádzajúce z medzinárodných štandardov chcú vykonať bieloruskí a slovenskí kontrolóri, pričom podľa predsedu NKÚ SR Karola Mitríka môže byť oblasť zdravotníctva tiež zaujímavým priestorom aktívnej spolupráce pre kontrolórov z celej vyšehradskej skupiny. “Vzájomné porovnávanie sa, hľadanie nedostatkov v nastavení systému, ale aj poukazovanie na príklady dobrej praxe môžu prispieť k lepšiemu, efektívnejšiemu fungovaniu kľúčového segmentu verejných politík, k zdravšiemu riadeniu zdravotníctva”, dodáva šéf slovenských kontrolórov K. Mitrík.

Nový rozmer spolupráce medzi slovenskou a bieloruskou národnou kontrolnou autoritou vychádza z minuloročnej paralelnej kontroly, ktorá bola zameraná na využívanie a nastavenie procesov elektronického kontraktačného systému (EKS). Obe kontrolné inštitúcie na základe záverov spoločnej akcie upozornili parlament a vládu na nedostatky, ktoré súvisia okrem iného s tým, že verejné obstarávanie realizované cez EKS ponúka len najnižšiu cenu, pričom požiadavky na kvalitu, účelnosť využitia verejných zdrojov v danom systéme absentujú. Spoločne identifikovaným rizikom je i otázka súvisiaca s nastavením pravidiel, ktoré generujú len jedného súťažiaceho. Podľa slovenských kontrolórov je tiež dôležité, aby prevádzka systému elektronickej kontraktácie bola v pôsobnosti Úradu pre verejne obstarávanie, ktorý je národnou autoritou, garantom odbornosti a transparentnosti v tomto procese.

Bieloruský a slovenský kontrolný úrad dnes spolupracujú i v oblasti rozvoja informačných systémov, ktoré otvárajú kontrolórsku agendu širšej verejnosti, pomáhajú tomu, aby práca kontrolórov bola čitateľná nielen pre odborníkov, ale aj pre laikov. Vďaka finančnej pomoci zo slovenského rezortu zahraničných veci prebiehajú bilaterálne pracovné rokovania, ktorých cieľom je priblížiť Bielorusom kontrolórsky informačný systém, ktorý používa NKÚ SR a realizoval ho z prostriedkov Európskej únie. Používanie moderných technológii zvyšuje pridanú hodnotu kontrolnej inštitúcie a vytvára priestor pre bezbariérové zdieľanie kontrolných zistení, výmenu dát, prostredníctvom ktorých je možné efektívne hodnotiť realizáciu kľúčových verejných politík či plnenie medzinárodných záväzkov zo strany národných vlád (Agenda 2030, EU 2020).

rokovanie Bielorusko 2019

rokovania Bielorusko 2019

None

Zdielať: