Aktuality

Späť

Anketa Centrálneho kontaktného útvaru pre OLAF

Odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF (OCKÚ OLAF) zverejňuje v rámci zisťovania stavu informovanosti verejnosti o problematike boja proti podvodom a o potrebe chrániť finančné záujmy Európskej únie na Slovensku „minianketu“ zameranú na uvedenú oblasť. Anketa je zverejnená na webovom sídle Centrálneho kontaktného útvaru pre OLAF http://www.olaf.vlada.gov.sk/anketa-odboru-centralny-kontaktny-utvar-pre-olaf/ ,

V súčasnosti je už anketa uzavretá. (pozn. 10. 6. 2016)