Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Diagnostické centrum pre mládež
Sídlo:
Trstínska 2, 84358 Bratislava-Záhor.Bystr.
IČO:
00163252
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť