Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Detské mestečko
Sídlo:
Na Dolinách 866/27, 91105 Trenčín
IČO:
00350061
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť