Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky
Sídlo:
Nová 13, 97504 Banská Bystrica
IČO:
00634816
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť