Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže
Sídlo:
Špitálska 8, 81499 Bratislava-Staré Mesto
IČO:
30811457
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť