Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Centrum pre liečbu drogových závislostí Banská Bystrica
Sídlo:
Cesta k nemocnici 55, 97401 Banská Bystrica
IČO:
37957651
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

Späť