Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Centrum pre chemické látky a prípravky
Sídlo:
Mierová 19, 82715 Bratislava-Ružinov
IČO:
36061611
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť