Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Inšpektorát práce
Sídlo:
Konštantínova 6, 08001 Prešov
IČO:
35531088
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť