Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Historický ústav Slovenskej akadémie vied
Sídlo:
Klemensova 19, 81364 Bratislava-Staré Mesto
IČO:
00166944
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť