Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Sídlo:
Radlinského 6, 81107 Bratislava-Staré Mesto
IČO:
30798701
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť