Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Encyklopedický ústav SAV
Sídlo:
Dúbravská cesta 9, 84234 Bratislava-Karlova Ves
IČO:
00167100
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

Späť