Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Dopravná akadémia, Školská 66, Trenčín
Sídlo:
Školská 66, 91105 Trenčín
IČO:
17055202
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

Späť