Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Obec Radzovce Radzovce 506, 98558 Radzovce 00316369
"FÉNIX", Zariadenie sociálnych služieb Levice Komenského č. 29, 93401 Levice 00596825
Obec Bánov Hviezdoslavova 34, 94101 Bánov 00308765
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 17335825
Obvodný úrad Trenčín Hviezdoslavova 3, 91101 Trenčín 42024331
Mesto Námestovo Cyrila a Metoda 329/6, 02901 Námestovo 00314676
Inšpektorát práce Bratislava Za kasárňou 1, 83264 Bratislava-Nové Mesto 00166367
Obec Šíd Šíd 0, 98601 Šíd 00316423
Najvyšší súd Slovenskej republiky Župné námestie 13, 81490 Bratislava-Staré Mesto 00165581
"KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa Nám. M.R.Štefánika 8, 94145 Maňa 00596221
Mesto Hanušovce nad Topľou Mierová 333/3, 09431 Hanušovce nad Topľou 00332399
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Slovenská 11/A, 94034 Nové Zámky 17336112
Obvodný úrad Považská Bystrica Centrum 1/1, 01701 Považská Bystrica 42024005
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno Nám. M. R. Štefánika 9, 94501 Komárno 37961195
Domov sociálnych služieb Kovarce Kovarce -, 95615 Kovarce 00356891
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Hlboká cesta 2, 83336 Bratislava-Staré Mesto 00699021
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov Hollého 14, 08181 Prešov 00610577
Obvodný úrad Nitra Štefánikova tr. 69, 94901 Nitra 42114926
Mesto Rimavská Sobota Svätoplukova 9, 97901 Rimavská Sobota 00319031
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota Čerenčianska 18, 97901 Rimavská Sobota 37949608
Obec Chynorany Cintorínska 45/1, 95633 Chynorany 00310506
"Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice Družstevnícka 22, 93480 Levice 42119383
Obec Mojmírovce Námestie sv. Ladislava 931/7, 95115 Mojmírovce 00308269
Obvodný úrad Nové Zámky Podzámska 25, 94001 Nové Zámky 42114934
Fakultná nemocnica Trenčín Legionárska 28, 91171 Trenčín 00610470
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava Šafárikova 112, 04808 Rožňava 35556919
Obec Soblahov Soblahov 366, 91338 Soblahov 00311987
Obec Cabaj - Čápor Cabaj - Čápor 0, 95117 Cabaj-Čápor 00307785
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Námestie Slobody 6, 81005 Bratislava-Staré Mesto 30416094
Fakultná nemocnica Trnava A. Žarnova 11, 91775 Trnava 00610381
Národný inšpektorát práce Masarykova 10, 04001 Košice-Staré Mesto 00166405
Obec Sološnica Sološnica 527, 90637 Sološnica 00310026
Mesto Spišské Vlachy SNP 34, 05361 Spišské Vlachy 00329657
IUVENTA Karloveská 64, 84258 Bratislava-Karlova Ves 00157660
Slovenský zväz hádzanej Trnavská cesta 37, 83104 Bratislava-Nové Mesto 30774772
Mesto Zvolen Námestie slobody 22, 96061 Zvolen 00320439
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi Šumperská 1, 97101 Prievidza 37916289
Obec Jakubov Jakubov 191, 90063 Jakubov 00304816
Obec Jasov Jasov 217, 04423 Jasov 00324264
Slovenský zápasnícky zväz Junácka 6, 83280 Bratislava-Nové Mesto 31791981
Univerzitná nemocnica Bratislava Pažítková 4, 82102 Bratislava-Ružinov 31813861
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin Novomeského 4, 03601 Martin 37905490
Obec Nižná Nová doba 506, 02743 Nižná 00314684
Národné športové centrum Trnavská 39, 83104 Bratislava-Nové Mesto 30853923
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica Nám. L.Svobodu 1, 97517 Banská Bystrica 00165549
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Nábrežie Jána Pavla II. 439/16, 05801 Poprad 37937758
Mesto Stropkov Hlavná 38/2, 09101 Stropkov 00331007
Obec Oravská Polhora Oravská Polhora 454, 02947 Oravská Polhora 00314749
Slovenská plavecká federácia Junácka 6, 83280 Bratislava-Nové Mesto 36068764
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Rastislavova 43, 04190 Košice-Juh 00606707
Agentúra na podporu výskumu a vývoja Mýtna 23, 81107 Bratislava-Staré Mesto 30797764
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava Jána Bottu 4, 91701 Trnava 37847562
Mesto Svidník Sovietskych hrdinov 200/33, 08901 Svidník 00331023
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Klemensova 8, 81361 Bratislava-Staré Mesto 31364501
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Žellova 2, 82924 Bratislava-Ružinov 30796482
Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky Hlavná 110, 04265 Košice-Staré Mesto 31947000
Úrad pre reguláciu železničnej dopravy Miletičova 19, 82109 Bratislava-Ružinov 30858003
Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica 36631124
Slovenská správa ciest Miletičova 19, 82619 Bratislava-Ružinov 00003328
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 84101 Bratislava-Dúbravka 35919001
Tento register má len informatívny charakter.