Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
Materská škola Centrum 2496/29, 96001 Zvolen 37957767
Základná škola, Hlavná 60, Dolný Pial Hlavná 60, 93537 Dolný Pial 37864327
Základná škola, Mojmírova 2, Zlaté Moravce Mojmírova 2, 95301 Zlaté Moravce 37865056
Základná škola, Školská 2, Svodín Školská ulica 1172/2, 94354 Svodín 37863975
Gymnázium Ľ. Štúra 26, 07101 Michalovce 17151341
Základná škola s materskou školou Berzehorská 154 Brzotín Berzehorská 154, 04951 Brzotín 35556684
Základná škola Rudňany Zimné 96, 05323 Rudňany 35543426
Obecná prevádzka služieb - -, 98026 Lukovištia 35665505
Základná škola s materskou školou Hlavná 299 Horné Saliby Hlavná 299, 92503 Horné Saliby 37836692
Základná umelecká škola Ul. Komenského 807/27, Svidník Komenského 807/27, 08901 Svidník 36158291
Materská škola Estónska 3, Bratislava s elokovanými triedami v objekte Materskej školy Estónska 7 a Podzáhradná 1 Estónska 3, 82106 Bratislava-Pod.Biskup. 31787045
Základná škola Šarfická 301 900 82 Blatné Šarfická 301, 90082 Blatné 31810446
DOMKO - Domov sociálnych služieb Park mládeže 3, 04001 Košice-Sever 00696986
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Jabloňová 1351, 96001 Zvolen 37890115
Materská škola Strážske Družstevná 506 Družstená 506, 07222 Strážske 35542136
Základná škola, Ulica Andreja Kubinu 34, Trnava Ulica Andreja Kubinu 34, 91701 Trnava 36080543
Škola v prírode Kľačno Kľačno -, 97215 Kľačno 00626899
Základná škola s materskou školou, Školská 311, Spišská Teplica Školská 311, 05934 Spišská Teplica 37876066
Správa školských zariadení Radničné námestie 7, 05201 Spišská Nová Ves 35546611
Základná škola, Mostná 3, Nové Zámky Mostná 3, 94058 Nové Zámky 37860933
Základná škola, Ul. Ľ. Štúra 71/1, Dolné Vestenice Ľ. Štúra 71/1, 97223 Dolné Vestenice 36126691
Spojená škola Pavla Sabadoša internátna, Duklianska 2, Prešov Duklianska 2, 08076 Prešov 42037425
Základná škola s materskou školou Kolačkov Kolačkov -, 06511 Kolačkov 37876198
Základná škola Októbrová 16, 97646 Valaská 37828401
Základná škola v Malcove Malcov 16, 08606 Malcov 37873954
CEMVAP podnik služieb cementární a vápeniek š.p. Južná trieda 46, 04286 Košice-Juh 17056268
Spojená škola, Hradná 7, Komárno s o.z. Špeciálna ZŠ s MŠ, Hradná 7, Komárno a ZŠ s MŠ pri zdravotníckom zariadení, Železničná 13, Komárno Hradná 7, 94501 Komárno 34041915
Špeciálna základná škola Hurbanovo - Zelený Háj Zelený Háj 157, 94701 Hurbanovo 34041877
Centrum sociálnych služieb ANIMA Jefremovská 634, 03104 Liptovský Mikuláš 00647799
Základná škola na Rajčianskej ul. č. 3 v Bratislave Rajčianska 3, 82107 Bratislava-Vrakuňa 31780717
Stredná odborná škola Garbiarska 1, 06001 Kežmarok 37880012
Základná škola s materskou školou Sverepec 240 Sverepec 240, 01701 Sverepec 36131644
Základná škola s materskou školou Dobrá Voda Dobrá Voda 150, 91954 Dobrá Voda 36093815
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Mlynská 240/75, 93021 Jahodná 00596477
ZÁKLADNÁ ŠKOLA LOVINOBAŇA Školská 9, 98554 Lovinobaňa 37832867
Materská škola Trebišovská 11, 04011 Košice-Západ 35542659
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves Radničné námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves 17078504
Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch Stummerova 385/16, 95501 Topoľčany 36102598
Základná škola Valentína Beniaka s materskou školou Chynorany Školská 186/13, 95633 Chynorany 36125687
Základná škola s materskou školou Mútne Mútne 224, 02963 Mútne 37810359
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Dvory nad Žitavou Hlavné nám. 13, 94131 Dvory nad Žitavou 37860836
Základná škola s materskou školou a ŠJ Kamenica nad Cirochou Osloboditeľov 204, 06783 Kamenica nad Cirochou 37874080
ZÁKLADNÁ ŠKOLA M.R.Martákovej Nábrežie 4. apríla 1936/23, 03101 Liptovský Mikuláš 37810448
Základná umelecká škola SNP 112, 96223 Očová 37888927
Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom Mníšek nad Popradom 136, 06522 Mníšek nad Popradom 37872893
Základná škola s materskou školou Utekáč 821, 98506 Utekáč 37831607
Špeciálna základná škola Za parkom 966, 99001 Veľký Krtíš 35984457
Slovakofarma, š.p. Železničná 12, 92001 Hlohovec 00024147
Špeciálna základná škola Jarovnice, okres Sabinov Jarovnice 96, 08263 Jarovnice 17070422
Základná škola Raková 950, 02351 Raková 17066867
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Školská 784, 93039 Zlaté Klasy 36081027
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Magyar Tanítási Nyelvü Alapiskola, Hunyadiho 1256/16, Kráľovský Chlmec Hunyadiho 1256/16, 07701 Kráľovský Chlmec 35541148
TEAMTEX, štátny podnik Madácha 4, 99001 Veľký Krtíš 31575421
Stredná priemyselná škola strojnícka Fajnorovo nábr. 5, 81475 Bratislava-Staré Mesto 30775396
Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské Pruské 294, 01852 Pruské 00159298
Stredná odborná škola elektrotechnická Rybničná 59, 83107 Bratislava-Vajnory 00893161
Poliklinika Tehelná Bratislava Tehelná 26, 83240 Bratislava-Nové Mesto 00641375
Základná umelecká škola Ľudovíta Rajtera, Sklenárova, 82109 Bratislava 2 Sklenárova 5, 82109 Bratislava-Ružinov 31780725
Gymnázium bilingválne T. Ružičku 3, 01001 Žilina 36148563
Gymnázium Haanova 28, 85132 Bratislava-Petržalka 30843413
Tento register má len informatívny charakter.