Kontrolovateľné subjekty

Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov subjektu Adresa IČO
DÚ Tornaľa Nová 13, 97504 Banská Bystrica 00634816
DÚ Topoľčany Nová 13, 97504 Banská Bystrica 00634816
DÚ Šurany Nová 13, 97504 Banská Bystrica 00634816
DÚ Šaštín - Stráže Nová 13, 97504 Banská Bystrica 00634816
DÚ Šahy Nová 13, 97504 Banská Bystrica 00634816
DÚ Svidník Nová 13, 97504 Banská Bystrica 00634816
DÚ Stropkov Nová 13, 97504 Banská Bystrica 00634816
DÚ Stará Turá Nová 13, 97504 Banská Bystrica 00634816
DÚ Spišská Nová Ves Nová 13, 97504 Banská Bystrica 00634816
DÚ Sobrance Nová 13, 97504 Banská Bystrica 00634816
DÚ Skalica Nová 13, 97504 Banská Bystrica 00634816
DÚ Sabinov Nová 13, 97504 Banská Bystrica 00634816
DÚ Rimavská Sobota Nová 13, 97504 Banská Bystrica 00634816
DÚ Revúca Nová 13, 97504 Banská Bystrica 00634816
DÚ Poprad Nová 13, 97504 Banská Bystrica 00634816
DÚ Nové Zámky Nová 13, 97504 Banská Bystrica 00634816
DÚ Nováky Nová 13, 97504 Banská Bystrica 00634816
DÚ Nová Baňa Nová 13, 97504 Banská Bystrica 00634816
DÚ Námestovo Nová 13, 97504 Banská Bystrica 00634816
DÚ Myjava Nová 13, 97504 Banská Bystrica 00634816
DÚ Moldava nad Bodvou Nová 13, 97504 Banská Bystrica 00634816
DÚ Martin Nová 13, 97504 Banská Bystrica 00634816
DÚ Košice IV Nová 13, 97504 Banská Bystrica 00634816
DÚ Kolárovo Nová 13, 97504 Banská Bystrica 00634816
DÚ Kežmarok Nová 13, 97504 Banská Bystrica 00634816
DÚ Hurbanovo Nová 13, 97504 Banská Bystrica 00634816
DÚ Humenné Nová 13, 97504 Banská Bystrica 00634816
DÚ Hlohovec Nová 13, 97504 Banská Bystrica 00634816
DÚ Bratislava - pre vybrané daňové subjekty Nová 13, 97504 Banská Bystrica 00634816
DÚ Bratislava V Nová 13, 97504 Banská Bystrica 00634816
DÚ Bratislava I Nová 13, 97504 Banská Bystrica 00634816
DÚ Banská Bystrica II Nová 13, 97504 Banská Bystrica 00634816
Školský internát Karpatská 9, 05801 Poprad 36166952
Materská škola Levoča, Ul. Predmestie 26 Predmestie 26, 05401 Levoča 37879413
Špeciálna základná škola Hrabušice Hviezdoslavova 164, 05315 Hrabušice 35540915
Stredná odborná škola drevárska Lučenecká cesta 2193/17, 96001 Zvolen 37956469
Stredná odborná škola Košická 20, 08001 Prešov 37880080
Centrum voľného času Spišská Stará Ves, okres Kežmarok Štúrova 232, 06101 Spišská Stará Ves 37873113
Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica Štefánikovo námestie 35/44, 96701 Kremnica 37999095
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Záhonok 3205/2, 96001 Zvolen 00648515
Základná škola Ul. P. Mudroňa 3, 03601 Martin 37811924
Stredná priemyselná škola Novomeského 5/24, 03636 Martin 00161578
Stredná odborná škola dopravná Sklenárova 9, 82109 Bratislava-Ružinov 31797920
Materská škola Makov, rozpočtová organizácia Makov 146, 02356 Makov 37902890
Materská škola, Plickova 16, 83106 Bratislava 35 Plickova 16, 83106 Bratislava-Rača 42133980
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Skalica Čulenova 3, 90901 Skalica 31105394
Detský domov Š. Závodníka 494/24, 97101 Prievidza 34057773
Základná škola s materskou školou Martina Hamuljaka Oravská Jasenica 141 Oravská Jasenica 141, 02964 Oravská Jasenica 37810308
Štátny stenografický ústav Ružinovská 1, 82102 Bratislava-Ružinov 31753621
Základná škola, Komenského 6 Komenského 6, 06401 Stará Ľubovňa 35534681
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Hlavná 27, Sokolce Hlavná 27, 94617 Sokolce 37866923
Základná umelecká škola, Chemikov 956/34, Nováky Chemikov 956/34, 97271 Nováky 36126861
Základná škola, Školská 846, Zemné Školská 846, 94122 Zemné 37864033
Stredná odborná škola technická Komenského 496/37, 02901 Námestovo 17050502
Základná škola Myjava Viestova 1, 90714 Myjava 31827691
Základná umelecká škola Bytča Zámok 105, 01401 Bytča 37809806
Základná škola, Školská ulica 897/8, Mojmírovce Školská ulica 897/8, 95115 Mojmírovce 37861280
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb v Humennom, Mierová 63 Mierová 63, 06601 Humenné 31948821
Spojená škola internátna, Školská 10, Michalovce s OZ: Špeciálna ZŠ internátna, Školská 10, MI a ZŠ pri zdrav.zariadení, Špitálska 1, MI Školská 10, 07101 Michalovce 17080789
Spojená škola,J.Kráľa 39, Zlaté Moravce s org.zl.Špeciálna základná škola,Praktická škola a ZŠ pri zdravotníckom zariadení,Bernolákova 4,Zl.Mor. J. Kráľa 39, 95301 Zlaté Moravce 34062840
Tento register má len informatívny charakter.