Aktuality

Zdravotnícka univerzita sa vyhla verejnému obstarávaniu

Najvyšší kontrolný úrad SR uskutočnil kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, ktorá je štátnou vysokou školou v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR. So závermi z kontroly preto predseda NKÚ SR Karol Mitrík oboznámil okrem vedenia univerzity aj ministra zdravotníctva Tomáša Druckera. Kontrola preukázala, že univerzita pri spravovaní majetku štátu nedodržiava základné princípy hospodárnosti a efektívnosti. Predseda NKÚ zároveň ministra na stretnutí informoval aj o končiacich sa kontrolách v deviatich fakultných a univerzitných nemocniciach s tým, že bola spustená ďalšia etapa systémovej kontroly v 10 nemocniciach krajských a okresných miest ako aj v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb.

Viac v tlačovej správe.

Zdielať: