Aktuality

Skúsenosti v boji proti daňovej kriminalite prišli Bielorusi čerpať aj od kontrolórov NKÚ

Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Karol Mitrík prijal vo štvrtok (29. septembra 2016) delegáciu z Odboru finančného vyšetrovania Štátneho kontrolného výboru Bieloruska. Na pôdu NKÚ SR zavítali jeho predstavitelia v rámci trojdňovej študijnej návštevy v súvislosti so získavaním skúseností v oblasti boja proti daňovej kriminalite.

Na spoločnom stretnutí sa predstavitelia oboch NKI dotkli predovšetkým problematiky spolupráce najvyššej slovenskej kontrolnej inštitúcie s orgánmi činnými v trestnom konaní ako aj samotných postupov procesu kontroly či výmeny informácií a poznatkov súvisiacich s porušovaním všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

Fotografie zo stretnutia:

Riaditeľ organizačnej a inšpekčnej divízie Odboru finančného vyšetrovania Štátneho kontrolného výboru Bieloruska Igor Malashevich a predseda NKÚ SR Karol Mitrík.
Riaditeľ organizačnej a inšpekčnej divízie Odboru finančného vyšetrovania Štátneho kontrolného výboru Bieloruska Igor Malashevich a predseda NKÚ SR Karol Mitrík.

Stretnutie predstaviteľov NKÚ Slovenska a Bieloruska

Stretnutie predstaviteľov NKÚ Slovenska a Bieloruska

Zdielať: