Aktuality

Predseda NKÚ: Začarovaný kruh v oblasti sociálnej kurately je potrebné rozmotať

Najvyšší kontrolný úrad SR spúšťa kontrolu v oblasti hospodárenia a vykonávania sociálno-právnej ochrany detí v detských domovoch. Kontrola v troch detských domovoch je súčasťou prípravy štúdie, ktorá sa premietne do prierezovej kontroly takmer troch desiatok detských domovov po celom Slovensku, ktorú plánuje úrad realizovať v roku 2017.

O príprave a zameraní kontroly dnes (1. júna 2016) diskutoval predseda NKÚ Karol Mitrík s komisárkou pre deti Vierou Tomanovou a dohodli sa na vzájomnej spolupráci nielen pri definovaní rizík v oblasti práv detí, ale aj pri vyhodnotení štúdie a modelovaní prierezovej kontroly.

Viac v tlačovej správe.

Zdielať: