Aktuality

Predseda NKÚ: Akadémia sa pre úrad ukazuje ako najprirodzenejší partner

Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Karol Mitrík spoločne s predsedom Slovenskej akadémie vied Pavlom Šajgalíkom v stredu 22. 6. 2016 na pôde NKÚ SR podpísali memorandum o spolupráci. Snahou partnerstva oboch inštitúcií je zabezpečiť efektívnu a účinnú ochranu štátnych, verejných finančných prostriedkov. Dôležitým krokom k tomu bude práve vytvorenie praktických podmienok pre vzájomnú, odbornú spoluprácu v medziach svojich zákonných kompetencií pri výmene informácií, skúseností a dobrej praxe.

Viac v tlačovej správe.

Zdielať: