Aktuality

Podpredseda NKÚ SR na pracovnom stretnutí so zástupcami NKI Poľska a Ukrajiny

Podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky Vladimír Tóth sa v dňoch 19. - 21. 7. 2016 v poľskom Lutowiska zúčastnil spolu s delegáciou pracovného stretnutia so zástupcami NKI Poľska a NKI Ukrajiny. Predmetom stretnutia bolo rokovanie o spolupráci najvyšších kontrolných inštitúcií Poľska, Slovenska a Ukrajiny a príprava spoločnej medzinárodnej kontroly cezhraničnej biosférickej prírodnej rezervácie „Východné Karpaty“. Delegáciu NKI Poľska viedol poradca prezidenta NKI Poľska Jacek Jezierski a delegáciu NKI Ukrajiny členka Účtovnej komory Ukrajiny Maria Šuležko.

Cieľom pripravovanej kontroly bude zistiť skutočný stav a vyhodnotiť, či bol realizovaný hlavný zámer, a to ochrana biodiverzity a umožnenie sledovania ekologických zmien na celosvetovej úrovni. UNESCO za týmto účelom vytvorilo Biosférickú rezerváciu Východné Karpaty.

Medzinárodná biosférická rezervácia Východné Karpaty je prvou trojstrannou biosférickou rezerváciou na svete a rozlohou druhou najväčšou rezerváciou v Európe, ktorá sa nachádza na prihraničnom území Poľska, Slovenska a Ukrajiny. V roku 1998 bola zaradená do Svetového zoznamu biosférických prírodných rezervácií v rámci programu UNESCO „Človek a biosféra“.

Vedúci delegácií zároveň podpísali spoločné stanovisko k spolupráci najvyšších kontrolných inštitúcií Poľska, Slovenska a Ukrajiny k príprave spoločnej medzinárodnej kontroly cezhraničnej biosférickej prírodnej rezervácie „Východné Karpaty“.

Pracovné stretnutie NKÚ SR so zástupcami NKI Poľska a Ukrajiny

Pracovné stretnutie NKÚ SR so zástupcami NKI Poľska a Ukrajiny

Zdielať: