Aktuality

Obce a neziskovky porušili finančnú disciplínu vo výške 335-tisíc eur

Najvyšší kontrolný úrad SR realizuje od začiatku roka 2016 kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v rámci štátnej správy, samosprávy a nimi založených organizácií. Podnety prichádzajú celoročne poštou, elektronicky ako aj prostredníctvom webového sídla NKÚ SR. Do dnešného dňa úrad eviduje vyše 300 podaní, pričom po vyhodnotení doručených informácií špecifikoval v prvom polroku 22 subjektov, v ktorých kontrolu aj spustil, ďalšia časť je naplánovaná na druhý polrok.

Viac v tlačovej správe.

Zdielať: