Aktuality

Kontrolóri zistili nehospodárne použitie financií v sume takmer 900-tisíc eur

Najvyšší kontrolný úrad SR uskutočnil kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch štátnej správy a územnej samosprávy. Cieľom kontrolnej akcie bolo zlepšiť činnosť verejnej správy a zvýšiť spokojnosť občanov, ako aj transparentnosť a hospodárnosť pri použití verejných prostriedkov. V 26 prípadoch kontrolóri odstúpili svoje zistenia a výsledky kontroly príslušným orgánom na ďalšie konanie.

Viac v tlačovej správe.

Zdielať: