Aktuality

Kontrola v oblasti zdravotníctva bude pod väčším drobnohľadom odborníkov

Fungovanie zdravotníckych zariadení a realizácia strategických rozhodnutí v oblasti verejného zdravotníctva bude pod väčším drobnohľadom kontrolórov. Memorandum o spolupráci medzi Najvyšším kontrolným úradom SR a Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou totiž počíta nielen s odbornou spoluprácou, koordináciou pri vykonávaní jednotlivých kontrolných akcií, ale aj s výmenou informácií, skúseností a príkladov dobrej praxe. Memorandum 17. august 2016 počas dvojstranného oficiálneho rokovania podpísal predseda najvyššej slovenskej kontrolnej inštitúcie Karol Mitrík s predsedom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Tomášom Haškom. Tento dokument umožní, okrem iného, aktívne zapájať kontrolórov či prizývať odborníkov z jednotlivých inštitúcií do kontrolných akcií, ktoré vo svojej pôsobností realizuje jedna zo zmluvných strán.

Viac v tlačovej správe.

Zdielať: