Aktuality

Dozorné rady plnia svoje povinnosti často len formálne

Najvyšší kontrolný úrad SR uskutočnil na základe plánu kontrolnej činnosti „Kontrolu pôsobnosti dozorných rád vybraných právnických osôb“, ktorých zriaďovateľom je jedna zo samospráv. Zámerom kontrolnej akcie bolo preveriť plnenie povinností dozorných rád pri dohliadaní nad činnosťou právnických osôb podliehajúcich kontrole NKÚ. Ďalším cieľom kontrolórov bolo dosiahnuť skvalitnenie vnútorného kontrolného systému verejnej správy, ako aj zvýšiť efektívnosť jej činnosti a zlepšiť hospodárenie subjektov verejnej správy.

Zistenia kontrolórov poukázali na fakt, že dozorné rady vykonávali svoje povinnosti často len formálne. Kontrolná akcia sa uskutočnila v troch neziskových organizáciách a siedmich obchodných spoločnostiach so sídlom v Trnavskom samosprávnom kraji. V týchto organizáciách mali subjekty územnej samosprávy majetkovú účasť, pričom v niektorých prípadoch bola majetková účasť obcí nižšia ako 100 %.

Viac sa dočítate v tlačovej správe.

 

 

 

Zdielať: