Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Obec Gbeľany
Sídlo:
Gbeľany, Urbárska 366/3
IČO:
00321273
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
Verzia 5.7.0

Tento register má len informatívny charakter.