Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola, Pod kalváriou 1, Nové Zámky
Sídlo:
Nové Zámky, Pod kalváriou 1
IČO:
00607339
Právna forma:
Rozpočtová organizácia
Verzia 5.0.0

Tento register má len informatívny charakter.