Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik
Sídlo:
Ulič, Ulič -
IČO:
00492531
Právna forma:
Štátny podnik
Verzia 4.24.0

Tento register má len informatívny charakter.