Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Sídlo:
Nové Zámky, Slovenská 11/A
IČO:
17336112
Právna forma:
Príspevková organizácia
Verzia 4.21.0

Tento register má len informatívny charakter.