Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Vihorlatské múzeum v Humennom
Sídlo:
Humenné, Námestie slobody 1
IČO:
37781391
Právna forma:
Príspevková organizácia
Verzia 4.24.0

Tento register má len informatívny charakter.