Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
MH Invest II, s. r. o.
Sídlo:
Bratislava-Ružinov, Trnavská cesta 100
IČO:
50021150
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Verzia 5.3.3

Tento register má len informatívny charakter.