Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte

Služba Informovanie sa o kontrolovateľnom subjekte poskytuje informácie verejnosti o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR

Názov:
Ing. Zuzana Kunderová - LEVATIO
Sídlo:
Košice-Sídlisko KVP, Hemerkova 1307/7
IČO:
50182421
Právna forma:
Podnikateľ-fyzická osoba-nezapís.v OR-podnikajúca súčasne ako sam.hosp.roľník
Verzia 5.0.0

Tento register má len informatívny charakter.